00. Toolkaart Programma Waardevolle AI

Gepubliceerd op: 21 juni 2022

De weg naar de totstandkoming en gebruik van waardevolle AI gaat langs 7 fases met daarin elke keer één kernvraag. Alleen door gebruik te maken van beschikbare best practices en in gezamenlijkheid is het mogelijk om deze kernvraag volledig en uniform te beantwoorden. Daarom bundelt deze toolbox de hulpmiddelen/resultaten en actoren/stakeholders bij elke kernvraag. Door te klikken op de hulpmiddelen kom je bij de online vindplaats daarvan.

Delen via: