Samenvatting Beleidsnota AI is mensenwerk

Gepubliceerd op: 1 november 2020

In deze samenvatting van de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsaanbod, onderwijsorganisatie in kaart gebracht en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen.

Delen via: