Samenvatting Beleidsnota AI is mensenwerk

In deze samenvatting van de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsaanbod, onderwijsorganisatie in kaart gebracht en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen.