Rapport ‘Op weg naar een health data infrastructuur en afsprakenstelsel’

De uitkomsten van dit rapport worden gebruikt om een roadmap te ontwikkelen om te komen tot een oplossing om gezondheidsdata beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van AI.