Cover van het position paper

ELSA Labs voor mensgerichte innovatie in AI

In het position paper (Engelstalig) wordt de achtergrond en de waarde van het ELSA concept toegelicht voor de gewenste gezamenlijke aanpak waar ook burgers actief aan deelnemen. Met als doel een innovatieaanpak voor mensgerichte AI-oplossingen.