Beleidsnota AI is mensenwerk

In de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsaanbod, onderwijsorganisatie en instroom en doorstroom, in kaart gebracht en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen.