Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Gepubliceerd op: 5 december 2019

Om AI en de impact op onze samenleving te begrijpen werken we op de VU Amsterdam interdisciplinair samen met kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door samenwerking kunnen we AI in dialoog vormgeven en op een verantwoorde manier toepassen, en daarbij oog houden voor het algemeen maatschappelijk belang en publieke waarden.

Activiteiten op AI gebied

Voor studenten biedt de VU, naast brede opleidingen een bachelor- en een master Artificial Intelligence aan. Ook organiseren we de summerschool ‘Human AI’ voor studenten, promovendi en professionals. Daarnaast werken we samen binnen projecten, zoals Hybrid Intelligence, en instituten zoals het VU Campus Center Artificial Intelligence & Health.

Bijdrage aan NL AIC

De VU is onderdeel van de Amsterdamse coalitie ‘AI Technology for People’ als een van de hubs binnen het AI netwerk. Samen werken we aan vraagstukken over oa de invloed van data en AI op business model innovation, de toepassing in organisaties en de gezondheidszorg. Binnen NL AIC werken we aan het ontwikkelen van mensgerichte AI en human capital.

Waarom NL AIC?

De ontwikkeling van AI gaat razendsnel. Voor de ontwikkeling van AI en het begrijpen van de mogelijke impact op de samenleving is samenwerking van groot belang. Juist op de snijvlakken tussen disciplines en tussen wetenschap en praktijk ontstaan nieuwe inzichten die tot innovaties leiden. Daarom werkt de VU samen binnen de Nederlandse AI Coalitie.

Bekijk de website van de deelnemer