Verbond van Verzekeraars

Verbond van Verzekeraars

Gepubliceerd op: 5 december 2019

De brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars. Ook herverzekeraars, InsurTechs, premiepensioeninstellingen en ondernemingen die zich bezighouden met banksparen zijn bij ons aangesloten. Wij behartigen de belangen van alle leden, spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden zo de verzekeringssector met de samenleving.

Activiteiten op AI gebied

Wij zijn met name actief als het gaat om (reputatie)risico’s die AI met zich meebrengt. Zo is er een solidariteitsmonitor uitgebracht die inzicht geeft in hoeverre de verzekeringsmarkt toegankelijk blijft, ook voor mensen met een wat hoger risicoprofiel. Ook is er een ethisch kader ontwikkeld. Dit kader bevat eisen die verzekeraars hanteren bij AI.

Bijdrage aan NL AIC

Het Verbond draagt bij aan twee werkgroepen: ‘Maatschappelijke acceptatie & inclusiviteit’ en ‘Financiële sector’. Daarnaast maken wij reeds deel uit van de Data Deel Coalitie van het Ministerie van EZK. Op al deze plekken deelt het Verbond kennis en ervaring en trachten wij met medestanders tot waardevolle nieuwe inzichten of producten te komen.

Waarom NL AIC?

Verzekeraars bestaan bij de gratie van data en statistiek. De sector heeft dan ook veel belangstelling voor AI. Tegelijkertijd maken mensen zich zorgen over het gebruik van data door bedrijven. De coalitie biedt ons de mogelijkheid om met stakeholders in gesprek te gaan over deze zorgen en een verantwoord gebruik van AI.

Bekijk de website van de deelnemer