Universiteiten van Nederland

Universiteiten van Nederland

Gepubliceerd op: 5 december 2019

In de Universiteiten van Nederland (UNL) werken de Nederlandse universiteiten samen aan een sterke universitaire sector.

Activiteiten op AI gebied

De Nederlandse universiteiten investeren in AI-onderzoek, onderwijs en valorisatie van wereldklasse vanuit vele wetenschappelijke disciplines.

Bijdrage aan NL AIC

Daarom hebben UNL en de NFU in 2020 een Kennistafel AI opgericht. Middels deze kennistafel kunnen de AI activiteiten van de Nederlandse universiteiten over alle disciplines op elkaar afgestemd worden, en kan gezamenlijke input worden geleverd aan relevante gremia, in het bijzonder aan de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

Om ervoor te zorgen dat Nederland op het gebied van AI kennis mee kan blijven doen met de koplopers van Europa is het van belang om op een gecoördineerde manier richting te geven aan het nationale AI onderzoek en onderwijs.

Bekijk de website van de deelnemer