T.M.C. Asser Instituut

T.M.C. Asser Instituut

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Het T.M.C. Asser Instituut is een internationaal onderzoeksinstituut op het gebied van internationaal recht en Europees recht, gevestigd in Den Haag. Het verricht fundamenteel en onafhankelijk beleidsgericht onderzoek en organiseert kritische en constructieve reflectie op internationale en Europese rechtsontwikkelingen.

Activiteiten op AI gebied

De focus van de activiteiten van het Asser Instituut op het gebied van AI ligt bij multidisciplinair onderzoek. Het instituut verzorgt echter ook onderwijs, waaronder lezingen en een volledige studieweek over de toepassing van internationaal recht en ethiek op AI.

Bijdrage aan NL AIC

Het Asser Instituut draagt bij met deskundigheid vanuit juridisch, filosofisch en technisch oogpunt.

Het instituut verspreidt kennis via publicaties, opleidingen, conferenties en openbare evenementen.

Waarom NL AIC?

Het Asser Instituut verricht onderzoek naar de gevolgen van nieuwe technologieën op het internationaal recht.

Het onderzoek van het instituut richt zich met name op de ontwikkeling van het internationale regelgevingskader voor de militaire toepassingen van disruptieve technologieën.

Bekijk de website van de deelnemer