SURF

Gepubliceerd op: 5 december 2019

SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek.

Activiteiten op AI gebied

Breed portfolio van innovatie, dienstverlening en kennisuitwisseling. Zie: https://www.surf.nl/artificial-intelligence-en-machine-learning

Bijdrage aan NL AIC

SURF levert een bijdrage aan de AI coalitie door het inzetten van innovatie, dienstverlening en kennisuitwisseling op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van machine learning, zowel binnen de sector onderzoek en onderwijs, als tussen deze sector en andere sectoren. Participatie in werkgroepen Data delen, Research & Innovatie, Onderwijs.

Waarom NL AIC?

AI wordt een steeds belangrijkere methode in het doen van wetenschappelijk onderzoek en bij onderwijs. SURF ondersteunt onderzoekers in Nederland bij het toepassen en met name opschalen van met name machine learning en deep learning, door innovatie, expertise, training, projecten in onderwijs en onderzoek, en grootschalige faciliteiten.

Bekijk de website van de deelnemer