Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Gepubliceerd op: 5 december 2019

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) voert brede toekomstverkenningen uit op het snijvlak van technologie en samenleving die domeinoverstijgend en interdisciplinair zijn. Het Algemeen Bestuur (AB) van STT bestaat uit topmensen uit de overheid, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en uit maatschappelijke organisaties.

Activiteiten op AI gebied

Onderzoek en kennisdeling.

Bijdrage aan NL AIC

Wij fungeren als kennispartner. Wij organiseren o.a. scenarioworkshops voor deelnemers van de coalitie. Het doel van deze workshops is vooral dat de deelnemers zich meer bewust worden van de verschillende ontwikkelrichtingen van AI. Maar ook wat de consequenties zijn van keuzes die we nu met elkaar maken.

Waarom NL AIC?

Wij vinden het belangrijk om vanuit STT een bijdrage te leveren aan deze Coalitie. Het is onze missie om organisaties in de samenleving meer toekomstbewust te maken. Deze Coalitie biedt een uitgelezen kans om deze missie verder uit te dragen en onze toekomstverkenningen meer impact te geven.

Bekijk de website van de deelnemer