Stichting CareCodex

Stichting CareCodex

Gepubliceerd op: 20 november 2023

Stichting CareCodex wil de zorg verbeteren door transparante en veilige digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. People-centred care vormt daarbij de basis. Ethiek, veiligheid en privacy zijn voor ons het fundament voor onze activiteiten.

Activiteiten op AI gebied

We ontwikkelen nu het toepassen van AI om de stem van de burger luider te laten klinken. We verkopen geen product of toepassingen. Onze rol is met name te zorgen dat de ontwikkelingen en het gebruik van AI binnen ethische kaders en maatschappelijk verantwoord gebeurt.

Bijdrage aan NL AIC

Door initiatieven te ontwikkelingen waarmee AI met grote participatie van burgers, zorgverleners en andere eindgebruikers, de zorg en andere gebieden in de maatschappij kan ondersteunen.

Waarom NL AIC?

We willen bijdragen aan een maatschappij waarbij nieuwe technologie ten dienste staat van mens en maatschappij. We helpen te voorkomen dat het tegenovergestelde gebeurt.

Bekijk de website van de deelnemer