Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Gepubliceerd op: 30 januari 2020

De provincie zorgt voor de inrichting van natuurgebieden en onderhoudt provinciale wegen en vaarwegen. Hiernaast steunt de provincie allerlei organisaties. Theaters, musea, bibliotheken en organisaties op het gebied van de Drentse taal, maar ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, innovatie, natuur en sport.

Activiteiten op AI gebied

Wordt later ingevuld

Bijdrage aan NL AIC

Wordt later ingevuld

Waarom NL AIC?

Wordt later ingevuld

Bekijk de website van de deelnemer