Port of Rotterdam

Port of Rotterdam

Gepubliceerd op: 1 september 2020

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf richt zich op de versnelling van de verduurzaming in de haven en is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens.

Activiteiten op AI gebied

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft diverse activiteiten op het gebied van AI. Bijvoorbeeld de concrete ontwikkeling van modellen als Machine Learning Inspector (MLI) om assetinspecties te doen en verkenning van de potentie van AI voor de energietransitie.

Bijdrage aan NL AIC

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt deel aan de werkgroep Haven & Maritiem.

Waarom NL AIC?

AI is een potentiële sleuteltechnologie die impact zal hebben op de haven en de processen van onze klanten. Het Havenbedrijf Rotterdam zet daarom in op deze samenwerking om de strategische agenda en uitdagingen van de haven te borgen. Daarnaast draagt deze samenwerking bij aan kennisdeling en het versnellen van kansen en concrete projecten.

Bekijk de website van de deelnemer