Openbaar Ministerie

Gepubliceerd op: 17 juni 2020

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.

Activiteiten op AI gebied

Experimenten

Bijdrage aan NL AIC

Kennis delen over experimenten in uitvoering en inbreng in de discussie over AI en Law/rechtvaardigheid.

Waarom NL AIC?

Belang van innovatie op dit gebied voor de strafrechtketen als geheel.

Bekijk de website van de deelnemer