Oost NL

Oost NL

Gepubliceerd op: 20 februari 2020

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. We zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health, Industry.

Activiteiten op AI gebied

Oost NL ontwikkelt AI clusters en (innovatie)projecten (BU Business Development), investeert in AI proposities (BU Capital) en koppelt buitenlandse partijen aan het AI ecosysteem (BU International).

Bijdrage aan NL AIC

Oost NL is kwartiermaker voor de AI-Hub Oost en levert een actieve bijdrage aan verschillende werkgroepen van de NLAIC.

Waarom NL AIC?

Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij.  De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) functioneert als dé katalysator van AI toepassingen in Nederland.

Bekijk de website van de deelnemer