Nostics

Nostics

Gepubliceerd op: 27 september 2021

Nostics combineert photonics, nanotechnologie en ML/AI voor instant medical diagnostics

Activiteiten op AI gebied

AI-first strategy, classification AI/ML for medical diagnostics

Bijdrage aan NL AIC

Promoten van AI uit Nederland, kennisontwikkeling, thought leadership

Waarom NL AIC?

Kennisuitwisseling, recruitment en Nederland op de kaart zetten als AI land

Bekijk de website van de deelnemer