Nederlandse Vereniging van Banken

Nederlandse Vereniging van Banken

Gepubliceerd op: 5 december 2019

De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Als NVB praten wij namens de gezamenlijk banken mee over maatschappelijke issues en bieden wij een platform voor kennis, informatie-uitwisseling en belangenbehartiging, gericht op thema’s van de toekomst van de sector.

Activiteiten op AI gebied

Zie voor meer informatie over de NVB visie op Artificiele Intelligentie in de financiële sector ons recente position paper: https://www.nvb.nl/media/3118/nvb-ai-in-de-financie-le-sector.pdf

Bijdrage aan NL AIC

De NVB participeert actief in verschillende werkgroepen van de NL AIC, waaronder met name het toepassingsgebied Financiele Dienstverlening

Waarom NL AIC?

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) biedt grote kansen voor de maatschappij en
individuen, waaronder meer welvaart en economische groei. Ook binnen de financiële
sector biedt de toepassing van AI voordelen. Verantwoorde inzet van AI is nodig gelet op de maatschappelijke rol van banken en
de potentiële impact van AI op haar klanten.

Bekijk de website van de deelnemer