Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

Gepubliceerd op: 5 februari 2020

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met partners op het terrein van erfgoed, wetenschap en met openbare bibliotheken. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Activiteiten op AI gebied

De KB is in samenwerking met kennisinstellingen betrokken bij diverse onderzoeksprojecten rond AI. Voor de bibliotheeksector heeft de KB 7 AI-principes geformuleerd: toegankelijk, robuust, inclusief, neutraal, supervisie, transparant en veilig. De KB is ook één van de initiatiefnemers bij het Cultural AI Lab, https://www.cultural-ai.nl/

Bijdrage aan NL AIC

Door deel te nemen in verschillende werkgroepen, zoals Research, Data en Mensgerichte AI. De KB is ook één van de initiatiefnemer van de werkgroep Cultuur en Media.

Waarom NL AIC?

De KB ziet AI als een belangrijke component om snelgroeiende informatiestromen te beheersen en om de gebruiker betere en completere informatie te bieden. Ook wil de KB de potentie van AI benutten én bijdragen aan de ontwikkeling van verantwoordelijke AI. Deelname aan NLAIC betekent verbreding en opschaling van onze activiteiten en doelen.

Bekijk de website van de deelnemer