Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Gepubliceerd op: 16 december 2019

Koninklijke NLR werkt als neutraal opererend onderzoekscentrum met zijn partners aan een betere wereld van morgen. NLR biedt daarbij innovatieve oplossingen en technische expertise en zorgt voor een sterke concurrentiepositie van het bedrijfsleven. NLR zet zich in voor een duurzame, veilige, efficiënte en effectieve lucht- en ruimtevaart.

Activiteiten op AI gebied

Wij verwachten dat AI technologie zich steeds breder zal laten inzetten in lucht- en ruimtevaart, specifiek op modellering, automatisering en digitalisering.

Bijdrage aan NL AIC

NLR vormt in binnen- en buitenland de spilfunctie tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, en overbrugt de kloof tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen in de praktijk. NLR wil deze rol ook op AI gebied op zich nemen door actief te participeren in de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

NLR draagt bij aan een veilige en duurzame maatschappij. Samen met de AI Coalitie wil NLR de Nederlandse activiteiten in AI stimuleren en ondersteunen, en wil hierbij vanuit haar rol als Groot Technologisch Instituut (GTI), speciaal op lucht- en ruimtevaart gebied, nieuwe AI kennis in relevante civiele en defensie applicaties toepassen.

Bekijk de website van de deelnemer