JoinSeven

JoinSeven

Gepubliceerd op: 19 april 2022

JoinSeven staat voor waardecreatie met open data. Voor iedere organisatie. Wij helpen ondernemingen en de overheid met AI om betere besluiten te nemen op basis van open data over onder andere beleid, politiek, nieuws en de markt. Met ons dataplatform Heptagon vertalen wij open en ongestructureerde data naar concrete inzichten en toepassingen.

Activiteiten op AI gebied

Wij passen AI toe op ruwe (tekst)data met veelal ambtelijke taal. Daarnaast ontwikkelen wij AI daar waar bestaande AI onvoldoende betrouwbare resultaten oplevert. Het doel achter onze AI is het interpreteren, analyseren en verrijken van openbare (politieke) data.

Bijdrage aan NL AIC

Wij dragen bij door een relevant AI product te ontwikkelen dat bijdraagt aan de doelen van de NL AIC, maar ook door kennis te delen over onze startup en onderzoeksresultaten.

Waarom NL AIC?

Wij doen mee, omdat wij het belangrijk vinden om in een netwerk van ondernemers, overheidsorganisaties, kennisinstituten bij te dragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland door kennis over te dragen, maar ook te halen.

Bekijk de website van de deelnemer