HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Gepubliceerd op: 10 december 2020

Op de HZ wordt persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs geboden aan zo’n 5.000 studenten. Onze studenten worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen door middel van persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling.

Activiteiten op AI gebied

Dit doen we o.a. op onze populaire, internationale bacheloropleiding HBO-ICT, waar een uitstroomrichting Data Science in zit. Daarin combineren studenten 2 jaar specifieke opleiding in DS, plus een jaar aan stages in het werkveld. Ook is ons lectoraat Data Science een belangrijke spil. Zij biedt een internationale minor Applied Data Science aan,

Bijdrage aan NL AIC

We maken als HZ graag deel uit van professionele AI netwerken op nationaal, Europees en global niveau. We zien NLAIC als een belangrijke speler in het AI ecosysteem. In het bijzonder hopen we bij te dragen aan NLAIC’s ELSA Labs initiatief. Ook willen we studenten en organisaties helpen voor te bereiden op de aankomende EU AI Act.

Waarom NL AIC?

We werken samen met andere hogescholen aan een AI/Datagerelateerde master, en openen begin 2023 een heus Data Science lab in het Joint Research Centre Zeeland. Praktijkgericht onderwijs staat hierin centraal. Als kennisinstituut in de regio hebben we een nauwe relatie en samenwerking met het werkveld, voor onderwijs, onderzoek en innovatie.

Bekijk de website van de deelnemer