HydroLogic

HydroLogic

Gepubliceerd op: 9 oktober 2020

HydroLogic is een adviesbureau dat operationele diensten levert op het gebied van klimaat, weer en waterbeheer. De missie is om met data, informatie, simulatie en waterkennis het watermanagement klimaatbestendig te maken. Naast adviesdiensten en onderzoek bieden we onze klanten operationele services via ons HydroNET cloud platform (www.hydronet.nl)

Activiteiten op AI gebied

AI biedt ons belangrijke technieken om simulatiemodellen te bouwen op basis van grote hoeveelheden multidimensionale data uit meetnetwerken, radars, satellieten en geo-informatie; zowel bij het construeren van data-gedreven modellen als ook voor het snel rekenen in real-time omgevingen.

Bijdrage aan NL AIC

Partnering in projecten, onderzoek en onderwijs: bijdragen aan consortia op de weer, klimaat en waterdomeinen. Ook willen wij een rol spelen in het initiëren van partnerships voor praktijkgericht AI R&D (de leefbare stad; water beschikbaarheid voor landbouw en industrie; veilige vaarwegen en havens, en kansen voor waternatuur en biodiversiteit).

Waarom NL AIC?

De Coalitie brengt ons in contact met potentiële partners om gezamenlijk AI-onderzoek te formuleren en met innovatieve projecten bij te dragen aan een sterke propositie van Nederland op het gebied van water management en aanverwante technologieën. Onze inbreng is kennis over klimaat, weer en watermanagement, cloud computing, HPC en ICT-SaaS/PaaS.

Bekijk de website van de deelnemer