Hersenstichting

Hersenstichting

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in oplossingen die helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. We onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere zorg en betere deelname van mensen in de maatschappij.

Activiteiten op AI gebied

De Hersenstichting is voorstander van het inzetten van AI om te komen tot betere oplossingen voor patiënten met een hersenaandoening. We voeren zelf geen AI-projecten uit. Wel kunnen projecten waarin AI een rol speelt ingediend worden in onze reguliere subsidierondes. Zo dragen wij financieel bij aan AI projecten.

Bijdrage aan NL AIC

‘Hoofdzaken’ moet zorgen voor een versnelling van het hersenonderzoek. Een sterke en efficiënte onderzoeksinfrastructuur is daarvoor noodzakelijk. We moeten dus niets dubbel doen en kijken waar de NLAIC en ‘Hoofdzaken’ elkaar kunnen versterken om sneller betere oplossingen voor patiënten met hersenaandoeningen te krijgen.

Waarom NL AIC?

ZonMw, Mind en de Hersenstichting willen met ‘Hoofdzaken’ een hersenbrede onderzoeksagenda opstellen. De hersenen zijn een complex orgaan en er is veel te leren over de aandoeningen heen. Gebruik van dezelfde diagnostische instrumenten bij alle hersenaandoeningen en slimme analyse kan voor doorbraken zorgen. Je hebt immers maar 1 stel hersenen.

Bekijk de website van de deelnemer