Health Valley

Health Valley

Gepubliceerd op: 21 januari 2021

Stichting Health Valley Netherlands is een non-profit zorginnovatie netwerk waarin publiek-private samenwerking centraal staat. Onze partners zijn ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid. Met de ruim 200 partners uit geheel Nederland maken we de zorg van morgen vandaag al mogelijk.

Activiteiten op AI gebied

We bieden een platform waarop partijen kennis kunnen delen, zoals het jaarlijkse Health Valley event. En worden regelmatig thema sessie’s georganiseerd waarbij AI aan bod komt.

Bijdrage aan NL AIC

Health Valley kan bijdragen aan het communiceren en verspreiden van activiteiten en kennis van de AI coalitie. Ook is het activeren en professionaliseren van ons netwerk op dit thema een belangrijk aandachtspunt.

Waarom NL AIC?

De Nl AIC is een belangrijk initiatief om in Nederland samen te werken op een voor nu en in de toekomst belangrijk technologisch domein. Ook in de zorg speelt AI een steeds belangrijkere rol. Health Valley sluit aan om de kennis te delen in het netwerk en partijen te inspireren om AI optimaal in te zetten voor uiteindelijk een betere gezondheid.

Bekijk de website van de deelnemer