Dialogic

Dialogic

Gepubliceerd op: 12 mei 2020

Dialogic is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau voor innovatievraagstukken in het publieke domein. Wij ondersteunen publieke organisaties door middel van beleidsonderzoek en strategisch advies. We ontwikkelen daarnaast innovatieve methoden voor dataverzameling, data-analyse en data-visualisatie.

Activiteiten op AI gebied

We ontwikkelen en implementeren AI/machine learning voor gebruik in onze onderzoeken. Daarnaast verkennen we in opdracht van publieke organisaties de (on)mogelijkheden en impact van AI in beleidscontext.

Bijdrage aan NL AIC

Dialogic is actief in de werkgroep Human Capital.

Waarom NL AIC?

Als onderzoeks- en adviesbureau bevinden we ons op het snijvlak van technologie en beleid. We nemen deel om deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast dragen we bij met onze onderzoeken over AI.

Bekijk de website van de deelnemer