DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering

Gepubliceerd op: 16 juli 2020

DEN is het kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt de professionals in de cultuursector om optimaal gebruik te maken van de kansen en mogelijkheden van de digitale transformatie, met als doel om de maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid te vergroten.

Activiteiten op AI gebied

DEN zet zich in om de kennis over AI in de cultuursector te vergroten, oa door een serie webinars in 2020 en 2021 waarin verschillende thema’s van AI, zoals ethische aspecten, inclusiviteit en de toekomst van AI, aan de orde komen. Daarnaast brengen we instellingen met elkaar in contact die zelf projecten op het vlak van AI willen opstarten.

Bijdrage aan NL AIC

DEN heeft een groot netwerk binnen de cultuursector en veel kennis van de vraagstukken op het gebied van cultuur en digitalisering die de sector nu en in de toekomst gaan bezighouden. Daarnaast zijn we heel goed op de hoogte van de behoeftes van die instellingen. We delen die kennis graag met andere partijen binnen de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

AI kan binnen de cultuursector ingezet worden om meer publiek beter te bereiken en ander soort aanbod te creëren. Daarnaast zijn collectie- en publieksdata waardevol voor andere sectoren. Als kennisinstituut sluit DEN daarom graag aan bij bredere initiatieven die bezig zijn met de ontwikkeling van AI en de maatschappelijke gevolgen daarvan.

Bekijk de website van de deelnemer