DigiShape

DigiShape

Gepubliceerd op: 10 augustus 2020

DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in concrete projecten, waarin we als een open community experimenteren met datascience technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

Activiteiten op AI gebied

DigiShape kent 5 technologische programmalijnen waarin datascience wordt toegepast op maatschappelijke uitdagingen zoals Droogte, Dijkmonitoring, Ruimtelijke ordening op zee en Water & Logistiek.

Bijdrage aan NL AIC

Als community van eindgebruikers ziet DigiShape zich vooral als platform voor toepassing van nieuwe oplossingen, zowel voor de publieke als de privatie (water-)sector.

Waarom NL AIC?

DigiShape vind het belangrijk dat organisaties in verbinding met elkaar werken aan de ontwikkeling en toepassing van datascience oplossingen.

Bekijk de website van de deelnemer