De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool

Gepubliceerd op: 12 januari 2022

Aan De Haagse Hogeschool studeren bijna 27.000 studenten uit meer dan 140 verschillende landen. De HHs biedt bachelor- en masterprogramma’s (waaronder het volledige bachelorprogramma Applied Data Science & Artificial Intelligence en de master Big Data Analytics), cursorisch onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Graag samen met de buitenwereld!

Activiteiten op AI gebied

De HHs heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid een beroepsbevolking op te leiden die uit de voeten kan met de kansen en mogelijkheden van AI. Daartoe heeft De HHs verschillende opleidingsprogramma’s over dit thema, een lectoraat Data Science (met UNESCO-chair), deelname aan ELSA-labs en lopen er vele onderzoeken bij kenniscentra rondom AI.

Bijdrage aan NL AIC

Door kennis uit onderzoek en onderwijs te combineren met de dagelijkse praktijk. De HHs draagt bij aan verschillende werkgroepen binnen de NL-AIC (Human Capital, Onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen, teach the teacher, etc).

Waarom NL AIC?

Ons land ondergaat momenteel een digitale revolutie. Data en AI vormen daarbinnen een belangrijke drijvende kracht. Om als kenniseconomie onze toppositie in de wereld te behouden, is stevig investeren in ons menselijk kapitaal aan kennis over digitalisering, data science en AI noodzakelijk.

Bekijk de website van de deelnemer