Considerati

Considerati

Gepubliceerd op: 5 december 2019

Technologie en data bieden kansen voor elke organisatie. Maar deze vernieuwing wringt soms. Organisaties lopen tegen juridische vraagstukken, maatschappelijke belangen, en nieuwe normen aan. Organisaties willen hierin de regie behouden. Wij helpen organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met digitale technologie en data.

Activiteiten op AI gebied

Considerati ondersteunt organisaties met de juridische en maatschappelijke vraagstukken rond de toepassing van AI. Dat doen we met advies en ondersteuning rond de verantwoorde toepassing van AI, het oplossen juridische vraagstukken en het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak.

Bijdrage aan NL AIC

Met onze ervaring bij startups, multinationals en publieke organisaties en begrip van maatschappelijke en politieke vraagstukken helpen we de kansen en risico’s te identificeren rondom de introductie van AI. We dragen bij met met pragmatische oplossingen: bij vormgeven van beleid, bij bewustwording, en bij het opzetten van werkbare afwegingskaders.

Waarom NL AIC?

Een goede inbedding van technologie in onze maatschappij vraagt om begrip van uiteenlopende perspectieven, van de eigenschappen van technologie tot publieke waarden en maatschappelijke gevoeligheden. Onze dienstverlening bestaat uit het verbinden van deze perspectieven, van onderliggende belangen en organisaties, net zoals binnen de AI Coalitie.

Bekijk de website van de deelnemer