Connect4Care

Connect4Care

Gepubliceerd op: 16 februari 2021

Connect4Care is een regionale samenwerkingsorganisatie voor de zorg in de regio Noord Holland Zuid. We faciliteren datauitwisseling en digitale versnelling met programmamanagement, projecten, diensten en een CoLab. Hiermee maken we Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment mogelijk.

Activiteiten op AI gebied

In februari 2021 organiseerde Connect4Care in samenwerking met sVBZ KAM een werkconferentie over AI. Een gewenste uitkomst is het verder ontwikkelen van een regionaal kennisnetwerk (ecosysteem) dat kennisdeling en ervaringen met AI stimuleert.

Bijdrage aan NL AIC

Connect4Care is een partij die openstaat voor pilots in het veld. Ook dragen we onze kennis bij als het gaat om het ter beschikking stellen van data. Graag verwijzen we naar onze projecten op dat vlak.

Waarom NL AIC?

Connect4Care voorziet dat AI in de zorg in de nabije toekomst een voorname rol gaat spelen. Als we nu bezig zijn met het koppelen van data moeten we meteen ook aan de volgende horizon denken: toepassing van algoritmes die onderzoek en gezondheid stimuleren. Met het ook op die toekomst moeten we nu de koppelingen systemen al adequaat voorbereiden.

Bekijk de website van de deelnemer