Gepubliceerd op: 24 maart 2020

Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Activiteiten op AI gebied

Door de hoeveelheid data waarover het CBS beschikt en de kennis die de organisatie heeft is het CBS in staat om AI-modellen te trainen en te valideren. Het CBS kan de representativiteit van datasets controleren met behulp van haar rijke databronnen. Het CBS heeft een instrument om gebreken in datasets en algoritmen aantoonbaar te maken.

Bijdrage aan NL AIC

CBS heeft ruime ervaring met het toepassen van algoritmes gebaseerd op een veelheid aan databronnen. En omdat data altijd aan de basis staan van AI kan het CBS adviseren over het gebruik van niet-selectieve data, het delen van data en hoe algoritmes transparant te maken. Het CBS bevordert zo het gebruik van eerlijke en uitlegbare AI algoritmes.

Waarom NL AIC?

Betrouwbare en kwalitatief goede data zijn de basis om AI technieken op een juiste manier te kunnen toepassen. Als dataknooppunt en met de kennis en kunde om veilig – en met oog voor de privacy – met data te werken levert het CBS graag een fundamentele bijdrage aan de NLAIC.

Bekijk de website van de deelnemer