BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Gepubliceerd op: 24 januari 2020

De BOM bouwt samen met ondernemers aan een duurzame Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met uitbreiding in het buitenland.

Activiteiten op AI gebied

• Ontwikkelen van (industriële) ecosystemen rondom AI in Agrifood, HighTech en Lifescience and Health
• Begeleiden en financieren van AI-startups
• Aantrekken van interessante buitenlandse partijen voor het AI-ecosysteem van Brabant
• Deelnemen aan relevante samenwerkingsverbanden voor het versterken van de AI-positie van Noord-Brabant.

Bijdrage aan NL AIC

Medewerkers van de BOM participeren actief in de diverse werkgroepen van de NL AIC. Verder hebben we actief bijgedragen aan de Brainport AI-propositie die onderdeel is van het NL AIC-voorstel voor het Groeifonds.

Waarom NL AIC?

Een duurzame economie is gebaat bij digitalisering en dataficatie. Hiervoor is AI een cruciale sleuteltechnologie. De twee Brabantse universiteiten in Tilburg en Eindhoven hebben van AI een speerpunt gemaakt, boegbeeld daarvoor is de JADS. Wij beschouwen de NL AIC als het belangrijkste platform voor het realiseren van de Brabantse AI-ambities.

Bekijk de website van de deelnemer