Amsterdam Data Science

Amsterdam Data Science

Gepubliceerd op: 5 december 2019

Amsterdam Data Science (ADS) is een netwerkorganisatie, met academische en commerciële partners, dat heeft bijgedragen aan het opbouwen van een sterk Data Science en AI ecosysteem in Amsterdam. Wij brengen academici, bedrijfsleven en samenleving samen om op hoog niveau Data Science en AI-onderzoek en onderwijs te ontwikkelen.

Activiteiten op AI gebied

Ons netwerk bestaat uit een diverse groep AI-onderzoekers en personen uit het bedrijfsleven uit verschillende takken. ADS neemt de rol van kennisdeling op het gebied van AI op zich en houdt zich hiermee bezig door o.a. het actief delen van nieuwsberichten en organiseren van evenementen.

Bijdrage aan NL AIC

ADS biedt een platform voor samenwerking, kennisdeling en participatie. De grootse waarde die wij kunnen toevoegen aan de NL AIC is het in verbinden van mensen. Als netwerk organisatie zijn wij instaat een breed scala van kennis bij elkaar te brengen op de juiste momenten.

Waarom NL AIC?

Als een Amsterdamse netwerk organisatie op het gebied van Data Science en AI, voelen wij de verantwoordelijk om onze bijdrage te leveren aan de doelen en ambities van de NL AIC. ADS bestaat om de groei en internationale reputatie de faciliteren voor het ecosysteem.

Bekijk de website van de deelnemer