AIRecht

AIRecht

Gepubliceerd op: 5 december 2019

Artificiële Intelligentie & Recht is een rechtskundig adviesbureau met een focus op innovatieve technologieën zoals mensgerichte AI, Machine Learning, Big Data, IoT, Blockchain, VR & Quantum Computing. Onze juristen & policy consultants zijn leading in hun vakgebied, anticiperen op technologische game changers en faciliteren exponentiële innovatie.

Activiteiten op AI gebied

Ons kantoor is gespecialiseerd in alle juridische facetten van kunstmatige intelligentie, big data en machine learning. Zoals de bescherming van een idee, contracten opstellen en lancering van het uiteindelijke product. Doel is het wegnemen van obstakels voor innovatie & marktintroductie, registratie van IP en het realiseren van data (her)gebruik.

Bijdrage aan NL AIC

Onze juristen en consultants komen interdisciplinaire kennis brengen over (inter)nationale sectorspecifieke AI & data gerelateerde wetgeving en bijbehorende ethische en maatschappelijke dilemma’s. We geven cursussen aan de NL AIC Werkgroepen, schrijven commentaren tbv nieuwe EU-regelgeving en publiceren artikelen in leading scientific journals.

Waarom NL AIC?

We delen de missie en visie van de Nederlandse AI Coalitie: een publiek-private samenwerking die als katalysator fungeert voor de implementatie van kunstmatige intelligentie in Nederland. We geloven in het quadruple helix model, een innovatievriendelijk ondernemersklimaat en een op gezamenlijke waarden, kennis en denkkracht gebaseerd AI-ecosysteem.

Bekijk de website van de deelnemer