Kick-off Netwerkproject ELSA Labs

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseert het NWO-Domein Sociale en Geestestwetenschappen in samenwerking met de Nederlandse AI Coalitie de kick-off van het Netwerkproject van de NWO/NWA-call Mensgerichte AI. Onderzoekers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties komen samen om elkaar te ontmoeten, inspireren en bevragen over de ELSA Lab aanpak. Daarbij staan de vijf ELSA Labs centraal die eerder dit jaar een subsidie ontvingen via NWO voor hun projectvoorstellen.

Deze ELSA Labs zijn zeer divers van aard, waardoor vanuit deze verschillende contexten en perspectieven van elkaar kan worden geleerd. De gepresenteerde projecten gaan over defensie, openbare veiligheid, de democratische functie van media, duurzame voedselsystemen en gezondheidstechnologische innovaties.

Delen resultaten en best practices

ELSA Labs zijn omgevingen waarbinnen experiment mogelijk is. Kennisketenbrede quadrupel helix consortia kunnen in deze context door interdisciplinair onderzoek in co-creatie, oplossingen met impact voor maatschappelijke uitdagingen ontwikkelen, toetsen en implementeren voor mensgerichte AI. Bij dit soort onderzoek worden de technologieontwikkeling en de ethische, juridische en maatschappelijk aspecten (ELSA) in samenhang bestudeerd aan de hand van concrete casussen. De ELSA Labs zullen middels het netwerkproject gezamenlijk een ELSA Lab platform vormen om onderzoeksresultaten generaliseren en best practices te ontwikkelen.

Samen met de Nederlandse AI Coalitie organiseert NWO deze middag om u nader kennis te laten maken met deze nieuwe manier van onderzoek doen samen met de maatschappij. Met een inspirerende keynote spreker wordt de middag afgetrapt, waarna de ELSA Labs zich presenteren en tijdens de interactieve rondetafelsessies kan kennis en ervaring gedeeld worden over de ELSA Lab-aanpak. Er wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Interesse om deze kick-off bij te wonen?

Wilt u meer leren over dit concept en in gesprek gaan met anderen die hiermee bezig zijn? Wat is een handige aanpak, wat zijn de mogelijkheden en obstakels? Hoe kan de maatschappij hier het beste betrokken bij worden op een interactieve manier? Kom dan deze middag en meld u aan voor deze bijeenkomst.

Locatie bijeenkomst

Deelname aan deze bijeenkomst over de kick-off van het ELSA Labs Netwerkproject is gratis. Het plenaire gedeelte is ook digitaal te volgen. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 12.30 uur bij de Jehronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch. Deze locatie bevindt zich op zes minuten lopen vanaf station ’s Hertogenbosch. Voorafgaand aan het evenement ontvangt u na aanmelding een update over het exacte programma. De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Interesse in het ELSA concept?

Geïnteresseerd in Mensgerichte AI of het ELSA concept? Kijk hier voor meer informatie of raadpleeg deze pagina voor een overzicht van de ELSA Labs.

Delen met:

Event informatie

Datum

14/10/2022

Tijden

12:30

Locatie

Jehronimus Academy of Data Science, Den Bosch (het plenaire gedeelte is ook online te volgen)

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.