Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

SmartPort

Organisatieprofiel

Om transities te realiseren is het versnellen van innovatie in de Rotterdamse haven essentieel. SmartPort bundelt de kracht van onderzoekers, het havenbedrijfsleven en overheden samen in een kennishub. Met het agenderen, stimuleren, connecten en financieren van gezamenlijk onderzoek biedt SmartPort beslisinformatie voor de juiste investeringen.

Activiteiten op AI gebied

Wij willen een platform bieden om intensief samen te werken aan het versnellen van noodzakelijke innovaties en transities. Trends en ontwikkelingen, waaronder AI, zijn hierbij leidend. Ons doel: Rotterdam en de Rotterdamse haven toekomstbestendig maken en de slimste en meest competitieve haven ter wereld vormen in 2050.

Bijdrage aan NL AIC

SmartPort draagt met een financiële bijdrage en het delen van kennis bij aan de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

Wij steunen de AI Coalitie voor onze partners. Met een groot netwerk kunnen wij nog meer inspelen op de behoefte naar kennis voor gezamenlijke vraagstukken op het gebied van AI.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.