SmartPort

SmartPort

Gepubliceerd op: 7 september 2020

Om transities te realiseren is het versnellen van innovatie in de Rotterdamse haven essentieel. SmartPort bundelt de kracht van onderzoekers, het havenbedrijfsleven en overheden samen in een kennishub. Met het agenderen, stimuleren, connecten en financieren van gezamenlijk onderzoek biedt SmartPort beslisinformatie voor de juiste investeringen.

Activiteiten op AI gebied

Wij willen een platform bieden om intensief samen te werken aan het versnellen van noodzakelijke innovaties en transities. Trends en ontwikkelingen, waaronder AI, zijn hierbij leidend. Ons doel: Rotterdam en de Rotterdamse haven toekomstbestendig maken en de slimste en meest competitieve haven ter wereld vormen in 2050.

Bijdrage aan NL AIC

SmartPort draagt met een financiële bijdrage en het delen van kennis bij aan de Nederlandse AI Coalitie.

Waarom NL AIC?

Wij steunen de AI Coalitie voor onze partners. Met een groot netwerk kunnen wij nog meer inspelen op de behoefte naar kennis voor gezamenlijke vraagstukken op het gebied van AI.

Bekijk de website van de deelnemer