Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

JoinSeven

Organisatieprofiel

JoinSeven staat voor waardecreatie met open data. Voor iedere organisatie. Wij helpen ondernemingen en de overheid met AI om betere besluiten te nemen op basis van open data over onder andere beleid, politiek, nieuws en de markt. Met ons dataplatform Heptagon vertalen wij open en ongestructureerde data naar concrete inzichten en toepassingen.

Activiteiten op AI gebied

Wij passen AI toe op ruwe (tekst)data met veelal ambtelijke taal. Daarnaast ontwikkelen wij AI daar waar bestaande AI onvoldoende betrouwbare resultaten oplevert. Het doel achter onze AI is het interpreteren, analyseren en verrijken van openbare (politieke) data.

Bijdrage aan NL AIC

Wij dragen bij door een relevant AI product te ontwikkelen dat bijdraagt aan de doelen van de NL AIC, maar ook door kennis te delen over onze startup en onderzoeksresultaten.

Waarom NL AIC?

Wij doen mee, omdat wij het belangrijk vinden om in een netwerk van ondernemers, overheidsorganisaties, kennisinstituten bij te dragen aan de ontwikkeling van AI in Nederland door kennis over te dragen, maar ook te halen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.