Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Innovatiespotter

Organisatieprofiel

Innovatiespotter is een AI-bedrijf dat start-ups en andere bedrijven identificeert die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Innovatiespotter ontsluit deze bedrijven, geeft inzicht in innovatietrends en onderbouwt die met actuele data. Onze missie is het toegankelijk maken van het bedrijvenlandschap. Met onze data dragen we bij aan transparantie van regio’s en innovatie-ecosystemen.

Activiteiten op AI gebied

De Innovatiespotter is het AI-gedreven platform voor innovatie-ecosystemen. Alle ruim twee miljoen bedrijven zijn doorzoekbaar op wat ze doen. Maar we specialiseren ons op innovatie, technologie en duurzaamheid.

Bijdrage aan NL AIC

Innovatiespotter draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid. Ons platform biedt een datagedreven werkomgeving voor iedereen die werkt aan ecosysteem-ontwikkeling. Daarnaast worden bedrijven gespot op innovatie, technologie en duurzaamheid. Het platform draagt daarmee bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan het SDG 17.

Waarom NL AIC?

Innovatiespotter kan met haar data bijdragen aan het ontwikkelen van het AI-ecosysteem en kan verbindingen leggen met sectoren en individuele bedrijven waar AI van toegevoegde waarde kan zijn.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.