Innovatiespotter

Innovatiespotter

Gepubliceerd op: 18 February 2021

Innovatiespotter is een AI-bedrijf dat start-ups en andere bedrijven identificeert die actief zijn op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Innovatiespotter ontsluit deze bedrijven, geeft inzicht in innovatietrends en onderbouwt die met actuele data.
Onze missie is het toegankelijk maken van het bedrijvenlandschap. Met onze data dragen we bij aan transparantie van regio’s en innovatie-ecosystemen.

Activiteiten op AI gebied

De Innovatiespotter is het AI-gedreven platform voor innovatie-ecosystemen. Alle ruim twee miljoen bedrijven zijn doorzoekbaar op wat ze doen. Maar we specialiseren ons op innovatie, technologie en duurzaamheid.

Bijdrage aan NL AIC

Innovatiespotter draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid. Ons platform biedt een datagedreven werkomgeving voor iedereen die werkt aan ecosysteem-ontwikkeling. Daarnaast worden bedrijven gespot op innovatie, technologie en duurzaamheid. Het platform draagt daarmee bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan het SDG 17.

Waarom NL AIC?

Innovatiespotter kan met haar data bijdragen aan het ontwikkelen van het AI-ecosysteem en kan verbindingen leggen met sectoren en individuele bedrijven waar AI van toegevoegde waarde kan zijn.

Bekijk de website van de deelnemer