Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Considerati

Organisatieprofiel

Technologie en data bieden kansen voor elke organisatie. Maar deze vernieuwing wringt soms. Organisaties lopen tegen juridische vraagstukken, maatschappelijke belangen, en nieuwe normen aan. Organisaties willen hierin de regie behouden. Wij helpen organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met digitale technologie en data.

Activiteiten op AI gebied

Considerati ondersteunt organisaties met de juridische en maatschappelijke vraagstukken rond de toepassing van AI. Dat doen we met advies en ondersteuning rond de verantwoorde toepassing van AI, het oplossen juridische vraagstukken en het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak.

Bijdrage aan NL AIC

Met onze ervaring bij startups, multinationals en publieke organisaties en begrip van maatschappelijke en politieke vraagstukken helpen we de kansen en risico’s te identificeren rondom de introductie van AI. We dragen bij met met pragmatische oplossingen: bij vormgeven van beleid, bij bewustwording, en bij het opzetten van werkbare afwegingskaders.

Waarom NL AIC?

Een goede inbedding van technologie in onze maatschappij vraagt om begrip van uiteenlopende perspectieven, van de eigenschappen van technologie tot publieke waarden en maatschappelijke gevoeligheden. Onze dienstverlening bestaat uit het verbinden van deze perspectieven, van onderliggende belangen en organisaties, net zoals binnen de AI Coalitie.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.