Delen met:
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Almende

Organisatieprofiel

Almende is een Rotterdams MKB-bedrijf dat toegepaste R&D-activiteiten uitvoert rond het concept zelf-organisatie. Met een combinatie van eigen ideeën en resultaten van ons internationaal onderzoek met bedrijven en kennisinstellingen starten we nieuwe spin-offs die producten en diensten leveren op diverse gebieden zoals de zorg, communicatie en IoT.

Activiteiten op AI gebied

In vrijwel al onze toepassingsgerichte R&D activiteiten wordt gebruik gemaakt van AI om lerend vermogen en adaptiviteit in onze oplossingen te verankeren. Denk aan intelligente huizen, slimme data-uitwisseling in de zorg, samenwerkende drones, AI in de edge en predictive maintenance. Ook wordt in veel producten van onze spin-offs AI toegepast.

Bijdrage aan NL AIC

Wij hebben een groot nationaal en internationaal netwerk en zijn goed in het opzetten van nieuwe nationale en internationale samenwerkingsverbanden op diverse terreinen. Wij weten wat ondernemen met onderzoek betekent in de praktijk. Wij behartigen het belang van MKB-bedrijven op het gebied van toepassingsgericht AI-onderzoek en -ontwikkeling.

Waarom NL AIC?

Almende gelooft in het vormen van sterke netwerken op verschillende niveaus (Europees, nationaal, regionaal) van partijen die samen optrekken om, met behoud van Europese waarden, het potentieel van AI voor het oplossen van belangrijke problemen aan te pakken. Deelname stelt ons in staat om onze visie op de juiste toepassing van AI uit te dragen.

Informatie

Deelname datum
Bouwstenen & Toepassingsgebieden
Type deelnemer

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.