Almende

Almende

Gepubliceerd op: 16 December 2019

Almende is een Rotterdams MKB-bedrijf dat toegepaste R&D-activiteiten uitvoert rond het concept zelf-organisatie. Met een combinatie van eigen ideeën en resultaten van ons internationaal onderzoek met bedrijven en kennisinstellingen starten we nieuwe spin-offs die producten en diensten leveren op diverse gebieden zoals de zorg, communicatie en IoT.

Activiteiten op AI gebied

In vrijwel al onze toepassingsgerichte R&D activiteiten wordt gebruik gemaakt van AI om lerend vermogen en adaptiviteit in onze oplossingen te verankeren. Denk aan intelligente huizen, slimme data-uitwisseling in de zorg, samenwerkende drones, AI in de edge en predictive maintenance. Ook wordt in veel producten van onze spin-offs AI toegepast.

Bijdrage aan NL AIC

Wij hebben een groot nationaal en internationaal netwerk en zijn goed in het opzetten van nieuwe nationale en internationale samenwerkingsverbanden op diverse terreinen. Wij weten wat ondernemen met onderzoek betekent in de praktijk. Wij behartigen het belang van MKB-bedrijven op het gebied van toepassingsgericht AI-onderzoek en -ontwikkeling.

Waarom NL AIC?

Almende gelooft in het vormen van sterke netwerken op verschillende niveaus (Europees, nationaal, regionaal) van partijen die samen optrekken om, met behoud van Europese waarden, het potentieel van AI voor het oplossen van belangrijke problemen aan te pakken. Deelname stelt ons in staat om onze visie op de juiste toepassing van AI uit te dragen.

Bekijk de website van de deelnemer