Ontwikkelpartner gezocht voor ontwikkeling van digitale onderwijsmodules

“Enthousiasmeren en inspireren tot ‘zorgvuldig’ gebruik van Artificiële Intelligentie en daarmee samenhangende andere nieuwe technologieën voor een betere gezondheid en zorg.”

Anders dan velen denken, verwachten experts niet dat door de invoering van Artificial Intelligence (AI) veel banen zullen verdwijnen. AI neemt geen banen over, maar vervangt taken en kan werk ook plezieriger en efficiënter maken. Als we op de juiste manier investeren in AI, dan betekent dit meer werk.

Versneld kennis beschikbaar stellen
Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. Hiervoor dienen bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) wil dan ook een impuls geven aan onder meer Human Capital met als doel om versneld kennis beschikbaar te stellen. Om hiermee zoveel mogelijk mensen op verschillende lagen in de arbeidsmarkt te enthousiasmeren en inspireren over de mogelijkheden van AI-toepassingen in hun specifieke sector.

Online modules
Hiertoe werkt de NL AIC in samenwerking met Health Holland aan online modules voor zorgverleners, gratis en voor iedereen te volgen. De modules worden gebaseerd op diverse use cases en projecten waaraan wordt gewerkt in de diverse toepassingsgebieden binnen de NL AIC.
Met aansprekende interviews, filmpjes en voorbeelden van toepassingen waarbij de focus ligt op het kenbaar maken van AI, het bewust maken van de kansen en mogelijkheden van AI, én het bieden van concrete handvaten om AI in de praktijk te brengen binnen sectoren en/of organisaties.

Start met de sector Gezondheid en Zorg
Gestart wordt met de sector Gezondheid en Zorg en kort daarop volgen onder meer de sectoren Landbouw en Voeding en Energie en Duurzaamheid. Deze sectorspecifieke trainingen verwijzen naar nlaic.com/trainingen waar verdiepende cursussen te vinden zijn voor organisaties en werknemers die hun kennis op het gebied van AI willen uitbreiden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een sectorspecifiek event of module die men heeft gevolgd).

Ook voor het onderwijs
Deze sectorspecifieke modules worden zodanig ontwikkeld dat ook het onderwijs hier gebruik van kan maken. Via Teach-the-teacher programma’s kan de ontwikkelde kennis ook in onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo) worden ingezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe curricula.

Ontwikkelpartner gezocht
De NL AIC zoekt een ontwikkelpartner die zowel didactisch, inhoudelijk én technisch modules kan ontwikkelen, die bijdragen aan de kennis en beeldvorming over AI. Bent u geïnteresseerd in deze request for proposal? We ontvangen uw voorstel graag uiterlijk maandag 11 januari 2021. Als er vragen zijn over deze uitvraag, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Bakker.

De inzenddatum is verstreken, het is niet meer mogelijk te reageren.

Delen via: