Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

Manifest ‘Mensgerichte AI: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’

In het manifest ‘Mensgerichte AI, een hernieuwde oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’, pleit de Nederlandse AI Coalitie voor het vol inzetten op de ontwikkeling van mensgerichte artificiële intelligentie met een lerende aanpak.

Bulletin AI-Parade

We nodigen u van harte uit kennis te nemen van de activiteiten van de AI-Parade. In een terug- en vooruitblik gaan we nader in op het belang van deze maatschappelijke dialoog over mensgerichte AI.

Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk

In deze publicatie wordt een zevental methoden beschreven die zich richten op de ethische toepassing van AI. We gaan niet alleen in op de theorie van de methoden, maar belichten ook hoe ze in de praktijk uitpakken om inzicht te geven in de voor- en nadelen.

Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren

Dit position paper gaat in op de nadere invulling van de ethische activiteiten van de Nederlandse AI Coalitie en belicht de unieke benadering van ethiek via het platform Participative And Constructive Ethics (PACE). Met als missie een ethisch verantwoorde vormgeving en gebruik van AI-toepassingen in de Nederlandse samenleving.

Cover van het position paper

ELSA Labs voor mensgerichte innovatie in AI

In het position paper (Engelstalig) wordt de achtergrond en de waarde van het ELSA concept toegelicht voor de gewenste gezamenlijke aanpak waar ook burgers actief aan deelnemen. Met als doel een innovatieaanpak voor mensgerichte AI-oplossingen.