ELSA Labs

De schaarste van AI talent en het missen van een AI expert zal binnen de verschillende sectoren een beperkende factor zijn in de ontwikkeling van AI in Nederland.

Contact

Heeft u vragen? Mail naar info@nlaic.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Home > Bouwstenen > Mensgerichte AI > ELSA Labs
Datahoeveelheden groeien exponentieel en (AI) algoritmen worden ontwikkeld om informatie uit data te halen en uitdagingen aan te pakken. Dat proces moet echter wel zorgvuldig gebeuren, op een manier waarbij Ethische, Legal (juridisch) en Societal (maatschappelijke) Aspecten (ELSA) uitgangspunten zijn in een mensgerichte AI-benadering.
Om onze visie op de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie in Nederland kracht bij te zetten, heeft de Nederlandse AI Coalitie het NL AIC Label ontwikkeld. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de Nederlandse AI Coalitie.
Om onze visie op de ontwikkeling en toepassing van Artificiële Intelligentie in Nederland kracht bij te zetten, heeft de Nederlandse AI Coalitie het NL AIC Label ontwikkeld. Een NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de Nederlandse AI Coalitie.
De eerste vijf ELSA Labs hebben afgelopen januari van NWO en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) te horen gekregen dat zij vanuit de Nationale Wetenschapsagenda een forse financiering ontvangen. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ook internationaal is er al de nodige aandacht voor deze co-creatieve omgevingen waarin publieke en private partijen samen op zoek gaan naar manieren om tot betrouwbare en mensgerichte AI-oplossingen te komen.

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.

Versnellen, Vergroten, Verbinden.