Webinar kick-off werkgroep Landbouw en Voeding

NL AIC Landbouw en voeding
Op woensdag 16 september 2020 vindt de online kick-off plaats van de werkgroep Landbouw en Voeding van de Nederlandse AI coalitie (NL AIC), gecoördineerd door Ben Schaap, kwartiermaker Landbouw en Voeding bij de NL AIC.

Uitdaging
Artificial Intelligence (AI) heeft in de sector impact op verschillende terreinen. Op een boerenbedrijf kan AI bijvoorbeeld worden ingezet voor beslissingsondersteunende systemen. Bij de consumptie van voedsel kan AI helpen om geavanceerde adviezen te geven gebaseerd op individuele achtergronden van consumenten. In brede zin wordt verwacht dat AI invloed heeft op de efficiëntie en duurzaamheid van voedselsystemen en sierteelt. Deze kansen om AI toe te passen, brengen ook maatschappelijke uitdagingen mee. Denk aan de bescherming van de privacy van consumenten en de verschuiving van werkgelegenheid door meer autonoom opererende systemen die (zware) arbeid kan vervangen.

Werkgroep
Deelnemers aan de NL AI Coalitie gaan binnen de werkgroep aan de slag om samen met de kwartiermaker deze kansen en uitdagingen te identificeren, zodat concrete plannen voor het toepassen van AI kunnen worden ontwikkeld.

Agenda
Tijdens het webinar wordt het voorstel vanuit de Nederlandse AI coalitie kort toegelicht. Vooralsnog zijn er een zestal thema’s geïdentificeerd waar vanuit de werkgroep aan wordt gewerkt. Tijdens de kick-off zullen twee thema’s uit onderstaand overzicht nader worden toegelicht:

  • AgroFoodRobotics
  • Autonomous Greenhouse
  • SmartFarming
  • SmartBreeding
  • Personalized Nutrition
  • Food Processing

Naast deze thema’s wordt in de bijeenkomst aandacht besteed aan domeinoverstijgende werkgroepen van de NL AIC waarin de werkgroep Landbouw en Voeding participeert. Wij hopen dat deze kick-off bijeenkomst inspireert om te participeren in één van de initiatieven, doet u mee? De eerste sessie is vrij toegankelijk. Het webinar wordt gehost door ECP.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom landbouw en voeding en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Delen met:

Event informatie

Datum

16/09/2020

Tijden

11:00

Locatie

Online event

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.