Webinar kick-off werkgroep Haven en Maritiem

Op maandag 28 september 2020 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de online kick-off plaats van de werkgroep Haven en Maritiem van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), gecoördineerd door Ilyaz Nasrullah, kwartiermaker Haven en Maritiem bij de NL AIC.

De haven-maritieme sector in Nederland is mondiaal concurrerend en een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie.  Het is daarom belangrijk dat de sector autonoom in staat is de sleuteltechnologie AI toe te passen en de benodigde kennis en kunde op dit gebied verder ontwikkelt. De werkgroep heeft de ambitie in de komende vijf jaar de ontwikkeling van dataficering en AI in het haven-maritieme domein een stevige impuls te geven. Onder meer door goede contacten te onderhouden met de sector, een visie en strategie voor gezamenlijke uitdagingen te ontwikkelen, en kansrijke proposities te ondersteunen. In de afgelopen maanden hebben de Gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, Netherlands Maritime Technology (NMT), TU Delft en het Havenbedrijf Rotterdam hiermee een start gemaakt. Zij willen met de deelnemers aan de NL AIC de komende periode volgende stappen gaan zetten. Deze onderwerpen komen tijdens het webinar aan bod:

  • Op welke gebieden beoogt de werkgroep een rol te spelen voor de sector.
  • Het strategisch kader en voorbeelden van initiatieven die de werkgroep wil stimuleren.
  • Welke rol kunnen deelnemers spelen.

Bent u al deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen deelnemer, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk. Het webinar wordt gehost door ECP.

Geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Haven en Maritiem en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Foto: Worcflow

Delen met:

Event informatie

Datum

28/09/2020

Tijden

14:30

Locatie

Online

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.