Use cases

Informatie over use cases

Wat is Artificiële Intelligentie (AI) eigenlijk? We spreken van AI als een systeem in staat is, net zoals mensen dat kunnen, zelfstandig beslissingen te nemen op basis van waarnemingen (data) en te leren van data. Met name dat laatste kenmerkt AI. Een statisch voorgeprogrammeerd beslissingsalgoritme is dus nog geen AI. Hoewel AI nog lang niet de menselijke intelligentie benadert, is er al wel een aantal succesvolle toepassingen. Deze toepassingen richten zich op één specifieke taak en kunnen daarin vaak de capaciteiten van mensen overtreffen. Hoe meer relevante data er beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde wordt. We onderscheiden hierbij AI gebaseerd op regels en AI gebaseerd op voorbeelden. Vervolgens gaan deze algoritmen aan de slag met enorme hoeveelheden data om te leren.

Hoe zetten we AI in?

AI wordt het meest ingezet om patronen te herkennen, voorspellingen te doen en inzichten te verschaffen, die voorheen onbereikbaar waren voor mensen door een enorme hoeveelheid en complexiteit van gegevens. Dit is mogelijk geworden omdat algoritmen, in tegenstelling tot traditionele computerprogramma’s, kunnen leren van voorbeelden en niet voor elk geval expliciet geprogrammeerd hoeven te worden om tot een uitkomst te komen. De meest voorkomende taken die AI uitvoert, zijn het afleiden van informatie uit beelden (computer vision), het halen van inzichten en patronen uit geschreven of gesproken tekst, voorlezen, autonoom door ruimtes bewegen (robotica) en zoeken naar patronen in een veelvoud van gegevens (machine learning). Deze AI-systemen ondersteunen mensen in hun taken en beoordelingen.

Use cases

Op onze website beschrijven we een aantal praktijkvoorbeelden, waarbij AI is ingezet in verschillende toepassingsgebieden. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met voorbeelden ter lering en inspiratie.

Delen via:

Netwerk, kennis en expertise gebundeld in één collectief voor AI in Nederland

Bouwstenen

Vijf overkoepelende thema's vormen de bouwstenen bij de NL AIC, met elk een eigen werkgroep.

Toepassingsgebieden

De NL AIC richt zich momenteel op dertien toepassingsgebieden, die elk een eigen werkgroep hebben.

Use cases

Bekijk praktijkvoorbeelden waarbij AI op verschillende manieren is ingezet in allerlei toepassingsgebieden. Ontdek nieuwe mogelijkheden met AI en doe inspiratie op voor uw eigen project of organisatie.